MEDCOAT® tablettöverdrag är en dragering för tabletter och kapslar som gör tabletten hal, välsmakande och därmed mer lättsvald. Dessutom stimuleras salivbildningen och gör tablettintaget enklare. MEDCOAT® är lätt att använda för både barn och vuxna. Den 0,2 grams sockerfria drageringen innehåller livsmedelsklassade ingredienser och löser snabbt upp sig i ventrikeln3 för att inte förhindra läkemedlets frisättning.

MEDCOAT® är ett lämpligt hjälpmedel när det är svårt att svälja tabletter. Finns i tre smaker – citrus, jordgubb eller cola, 20 och 50 pack. Förskrivs enkelt via hjälpmedelskort med full subventionering.

 

MEDCOAT® och Läkemedelsförmånen

Sedan 27 december 2018 ingår MEDCOAT® i läkemedelsförmånen7 med full subventionering. Den klassas som en förbrukningsartikel och kan förskrivas till patienter med sväljsvårigheter. MEDCOAT® förskrivs på hjälpmedelskort och patienten hämtar ut produkten på apotek kostnadsfritt.

Skriv ut färdigtryckta hjälpmedelskort här (tänk på att du måste skriva ut den dubbelsidig och sedan klippa den på mitten)

20-pack

50-pack

Skriv ut en minneslapp med produktbeskrivning för MEDCOAT®: länk

Sväljsvårigheter – vanligare än man tror!

Två stora grupper som ofta har svårt att svälja tabletter är barn som ska ta tabletter och äldre med sväljsvarigheter. I en norsk studie5 inom allmänpraxis, undersöktes i vilken utsträckning svårigheter med att svälja tabletter påverkade patientens compliance och vilja att ta sina föreskrivna läkemedel. Studien omfattade 6158 patienter som sökte via allmänläkarmottagning. Var fjärde patient uppgav att de hade svårt att svälja tabletter. Faktorer som medförde problem var tablettstorlek, ytbeläggning, form och smak.

En tysk undersökning6 visade att 37,4% har, eller har haft, svårt att svälja tabletter, varav 27,2% uppgav att de hade problem med befintlig medicinering. Av dem med problem uppgav ca en fjärdedel att de hade problem alltid, dagligen eller ofta. I undersökningen visar de även på vissa faktorer som ökar risken för svårigheter att svälja tabletter, såsom ”Dysphagia”, ”Xerostomia”, ”Tumors in the neck area”, ”Diseases of the esophagus”, etc. Många som har svårt att svälja tabletter är dock helt friska, men har svårt att få igång sväljreflexen när något ska sväljas helt (utan att först tugga) och de är ofta rädda att tabletten ska fastna i halsen (så att de inte får luft).

Svårigheter att svälja tabletter påverkar även compliance. I ovan nämnda tyska undersökning6  fann man att: ”9,4% of the affected patients indicated to be non-adherent due to their swallowing difficulties”, vilket innebär att de inte tog sin medicin på grund av svårigheter att svälja tabletter. Det visade sig vidare att 58,8% av de som hade svårt att svälja tabletter hade krossat, delat, tuggat eller blandat med mat, etc, för att göra tabletterna lättare att svälja och ca hälften av dem (49,4%) visste inte att en sådan modifiering kan innebära stora risker (t.ex. risker att krossa ”sustained release” och enterodragerade tabletter eller att blanda med livsmedel som kan påverka effekten, däribland; mjölkprodukter, choklad, grapefruktjuice, etc).

Att få barn att svälja tabletter och kapslar är en utmaning, men barn kan i många fall lära sig svälja tabletter från ca 2 års ålder. I många fall kan dock storleken och smaken på tabletterna göra det svårt för barnen att svälja och läkemedelsbehandlingen kan bli en jobbig upplevelse och en stor utmaning för föräldrarna att få i barnen läkemedlet.

Inga kända risker för interaktioner

MEDCOAT® innehåller endast livsmedelsklassade ingredienser och är ett sockerfritt överdrag på ca. 0,2 gram per dragering. Drageringen löser snabbt upp sig i ventrikeln för att inte påverka läkemedlets frisättning. En studie, utförd pa Uppsala Universitet, visade att drageringen löstes upp efter i genomsnitt 47 sekunder.3

På Karolinska Universitetssjukhuset har en litteraturstudie gjorts avseende risk för interaktion. Studien visade inga risker för att ingredienserna i MEDCOAT® skulle kunna interagera med läkemedel på ett sådant sätt att läkemedlets effekt skulle påverkas. 4

 

Vetenskaplig evidens

MEDCOAT® har genomgatt två kliniska prövningar med goda resultat. Båda har blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

I den första studien1 deltog 41 friska vuxna personer (18–64 år) med svårigheter att svälja tabletter. Försökspersoner fick svälja 3 olika placebotabletter med och utan dragering och efterat avgöra vilken tablett som var lättast att svälja. De fick också utvärdera hur väl MEDCOAT® maskerade smaken av tabletterna. 40 av 41 försökspersoner (97,6%) upplevde det mindre svårt att svälja tabletter när de var dragerade med MEDCOAT®. Samma antal uppgav att det var enklare att svälja delade tabletter med MEDCOAT® än utan. Samtliga deltagare (100%) uppgav att MEDCOAT®  gjorde det enklare att svälja bittert smakande tabletter jämfört med att ta dem utan dragering och samtliga ansåg att MEDCOAT® totalt maskerade den bittra smaken på tabletterna.

I den andra studien2 ingick 78 sjuka barn från Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska, med svårigheter att svälja tabletter eller kapslar. Barnen var från 2–17 år gamla. Problemen med att svälja tabletter berodde dels på tablettens storlek och dels på dess smak. Dessa patienter fick prova MEDCOAT® till sina tabletter en period. 87% av barnen uppgav att det blev lättare att svälja med MEDCOAT® och 85% uppgav att MEDCOAT® gjorde tabletterna mer välsmakande. För 86% av barnen underlättades medicineringen med hjälp av MEDCOAT®. Effekten var samma oavsett ålder på barnen. En majoritet av deltagarna i studien ansag att det var enkelt eller mycket enkelt att använda drageringen.

 

Användning

MEDCOAT® tablettöverdrag kan användas för att underlätta nedsväljning av de flesta tabletter och kapslar som ska tas oralt. Tablettöverdrag gör tabletter lättare att svälja eftersom tabletten får ett glatt ytskikt i kontakt med vatten eller saliv. Överdraget stimulerar även produktionen av saliv (innehåller citronsyra). Överdraget gör även tabletten mjukare, tar bort skarpa kanter på tabletten samt kamouflerar eventuell dålig smak på tabletten och ger tabletten en god smak av citrus, jordgubb eller cola. Sammantaget gör detta att sväljreflexen underlättas, vilket gör det lättare att svälja tabletten.

MEDCOAT® fungerar som sväljhjälpmedel för barn och vuxna, som av olika anledningar, fysiska eller psykiska, har svårt att svälja tabletter. MEDCOAT® bör inte användas om användaren är överkänslig för någon av ingredienserna. Användningen är enkel för både barn och vuxna. Folien tas bort från applikatorn, tabletten trycks hela vägen genom applikatorn, den dragerade tabletten vrids ett par varv och avlägsnas med ett lätt ryck. Nu är tabletten försedd med ett välsmakande överdrag och kan sväljas med vätska.

 

Vill du ha en provförpackning till din avdelning eller mottagning? Beställ via formuläret nedan: (endast sjukvårdspersonal, ej för personligt bruk)

Läs vår personuppgiftspolicy här.

Referenser

1. Andersen O, Zweidorf O-K, Hjelde T, Rodland EA: Problemer med a svelge tabletter [Problems when swallowing tablets. A questionnaire study from general practice]. Tidsskr Nor Laegeforen 1995; 115:947-9.
2. Overgard A, Hojsted J, Hansen R, Moller – Sonnergaard J, Christrup: Patients’ evaluation of shape, size and colour of solid dosage forms. Pharm World Sci 2001; 5:185-8.
3. Sjöqvist F, et al. Regarding possible risks for interactions between drugs and substances in the tablet coating developed by Med Coat. Division of Clinical Pharmacology, Karolinska Institutet. March 2005.
4. Alderborn G, Olsson C. An investigation of the effect of a coating applied by the MedCoat coating device on the disintegration time of some preparations. Dept of Pharmacy, Uppsala University. Dec 2009.
5. Uloza V, Ulozienė I, Gradauskienė E: Arandomized cross-over study to evaluate the swallow-enhancing and taste-masking properties of a novel coating for oral tablets. Pharm World Sci: 2010;32, 420-3.
6. El Edelbi R, Eksborg S, Lindemalm S. In situ coating makes it easier for children to swallow and tolerate tablets and capsules. Acta Padiatrica 2015;104, 956–961.
7. https://tlv.se/beslut/beslut-forbrukningsartiklar/generell-subvention/arkiv/2018-12-13-medcoat-tablettoverdrag-ingar-i-lakemedelsformanerna.html