INFORMATION

 

VANLIGT MED SVÅRIGHETER ATT SVÄLJA TABLETTER

Svårigheter att svälja tabletter och kapslar är ett utbrett problem. Två stora grupper som ofta har svårt att svälja tabletter är barn som ska ta tabletter och äldre med sväljsvårigheter. Många andra har också svårt att svälja tabletter. I en norsk studie bland 6158 personer, uppgav 30 % av kvinnorna och 15 % av männen mellan 20–69 år att de hade svårt att svälja tabletter1.

Svårigheter att svälja tabletter orsakar inte bara obehag för en stor del av befolkningen, det påverkar även följsamheten i läkemedelsbehandlingar negativt vilket kan leda till mindre effektiv medicinering2. Många personer med sväljsvårigheter krossar eller delar tabletter, trots att tabletten inte är lämplig att krossa eller dela. Här är MEDCOAT® ett lämpligt hjälpmedel att använda istället.

 

MEDCOAT® ÄR SÄKER ATT ANVÄNDA

MEDCOAT® innehåller endast vanliga livsmedelsklassade ingredienser (ca 0,2 g per överdrag) och är klassificerad som en livsmedelsprodukt. En litteraturstudie avseende risker för interaktion mellan ingredienserna i MEDCOAT® och läkemedel har utförts. Studien genomfördes på Karolinska Institutet i samarbete med Läkemedelsinformationscentralen på Karolinska Universitetssjukhuset. Studien påvisade inga risker för att ingredienserna i MEDCOAT® skulle kunna interagera med läkemedel på ett sådant sätt att läkemedlets effekt påverkas3.

En studie har även utförts på Uppsala Universitet för att verifiera att MEDCOAT® dragering löses upp snabbt efter intag. Studien visade att MEDCOAT® drageringen löses upp efter i genomsnitt 47 sekunder och hindrar därmed inte läkemedlets frisättning4.

 

KLINISKA STUDIER MED MEDCOAT®

Det har genomförts två kliniska studier på MEDCOAT®. I en klinisk studie på 41 vuxna med svårigheter att svälja tabletter fick försökspersonerna svälja tre olika tabletter, med och utan dragering. Resultatet visade att i 98% av fallen tyckte försökspersonerna att det var lättare att svälja tabletter dragerade med MEDCOAT®. Samtliga uppgav även att MEDCOAT® helt maskerade smaken på en tablett smaksatt med ett bittert smakämne5. I en annan studie på Astrid Lindgrens barnsjukhus, ingick 78 sjuka barn i åldern 2–17 år med svårigheter att svälja tabletter eller kapslar. Barnen fick använda MEDCOAT® till sin medicin under en period. För 87% av patienterna blev det lättare att svälja tabletter med MEDCOAT® och 85% uppgav att MEDCOAT® förbättrade smaken. För 86% av barnen underlättades medicineringen med hjälp av MEDCOAT®6.

 

NÄR INTE MEDCOAT® SKA ANVÄNDAS

  • Använd inte MEDCOAT® om du är allergisk eller överkänslig mot någon av ingredienserna.
  • Använd inte MEDCOAT® med tuggtabletter eller med tabletter som måste smälta i munnen eller lösas i vatten eller tabletter och kapslar som enligt dess bipacksedel måste sväljas med enbart vanligt vatten (som inte ens får sväljas med mineralvatten eller något annat).
  • Ge inte tabletter dragerade med MEDCOAT® till barn förrän de kan svälja tabletter. Ofta kan barn lära sig svälja mindre tabletter från 3–4 års ålder.
  • Fråga din läkare eller ditt apotek om du är osäker.

 

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Förvara MEDCOAT® i rumstemperatur i en tillsluten påse eller annan behållare, skyddat mot solljus och oåtkomligt för barn. Bäst före-datum som anges på baksidan av förpackningen gäller oöppnad förpackning. Efter att du öppnat en förpackning bör du använda samtliga applikatorer inom tre månader.

 

FÖRPACKNING

En förpackning MEDCOAT® innehåller 20 applikatorer, förpackningen är återförslutningsbar. Varje applikator kan användas för att dragera två små eller en stor tablett eller kapsel. Folien ska avlägsnas innan användning.

 

MEDCOAT® INNEHÅLLER ENDAST LIVSMEDELKLASSADE INGREDIENSER

MEDCOAT® CITRUS:

Sötningsmedel (maltitolsirap), vegetabiliskt fett (kokos, palm*), surhetsreglerande medel (citronsyra), emulgeringsmedel (sackarosestrar av fettsyror), gelatin, färgämne (kurkumin), naturliga aromer.

MEDCOAT® JORDGUBB:

Sötningsmedel (maltitolsirap), vegetabiliskt fett (kokos, palm*), surhetsreglerande medel (citronsyra), emulgeringsmedel (sackarosestrar av fettsyror), gelatin, färgämne (antocyaner), naturliga aromer.

MEDCOAT® COLA:

Sötningsmedel (maltitolsirap), vegetabiliskt fett (kokos, palm*), surhetsreglerande medel (citronsyra), emulgeringsmedel (sackarosestrar av fettsyror), gelatin, färgämne (sockerkulör), aromer.

*RSPO-certifierad palmolja


 

Referenser

1. Andersen O, Zweidorf O-K, Hjelde T, Rodland EA: Problemer med a svelge tabletter [Problems when swallowing tablets. A questionnaire study from general
practice]. Tidsskr Nor Laegeforen 1995; 115:947-9.
2. Overgard A, Hojsted J, Hansen R, Moller – Sonnergaard J, Christrup: Patients’ evaluation of shape, size and colour of solid dosage forms. Pharm World Sci 2001; 5:185-8.
3. Sjöqvist F, et al. Regarding possible risks for interactions between drugs and substances in the tablet coating developed by Med Coat. Division of Clinical Pharmacology,
Karolinska Institutet. March 2005.
4. Alderborn G, Olsson C. An investigation of the effect of a coating applied by the MedCoat coating device on the disintegration time of some preparations. Dept of
Pharmacy, Uppsala University. Dec 2009.
5. Uloza V, Ulozienė I, Gradauskienė E: Arandomized cross-over study to evaluate the swallow-enhancing and taste-masking properties of a novel coating for oral tablets.
Pharm World Sci: 2010;32, 420-3.
6. El Edelbi R, Eksborg S, Lindemalm S. In situ coating makes it easier for children to swallow and tolerate tablets and capsules. Acta Padiatrica 2015;104, 956–961.

tablettöverdrag
tablettöverdrag